Η TechnoLogic, με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι σε θέση να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους Εταιρειών Ανάπτυξης Λογισμικού.

Ο πελατοκεντρικός της χαρακτήρας και η ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στους πελάτες της, δεν αφήνει άλλη επιλογή παρά την συνεργασία με τους καλύτερους στον χώρο της Πληροφορικής.

Η UNISOFT είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού στην Ελλάδα.

Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή και εμπορία τυποποιημένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, πάνω από 45.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί κάθε τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό λειτουργούν, αποφασίζουν και δρουν με λογισμικό της UNISOFT.

Σήμερα, ανάμεσα στους πελάτες της, βρίσκονται κορυφαίες εταιρείες του εμπορίου, της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών και του δημοσίου τομέα. Η UNISOFT έχει επανδρωθεί με το καλύτερο πνευματικό κεφάλαιο της χώρας. Πιστή σε μια στρατηγική που έχει γίνει πια παράδοση, παρουσιάζει πρώτη κάθε νέα τεχνολογία που σχετίζεται με το Business Software.

Η κορυφαία ποιότητα -πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO/IEC 27001:2013 -σε όλους τους τομείς, εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη της UNISOFT. Η εξαιρετική επιχειρηματική και οικονομική εικόνα της εταιρείας είναι αποτέλεσμα μιας και μόνο βασικής αρχής που παραμένει σταθερή.

Συστήματα E.R.P.

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems)

Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – ERP) είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μίας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

Η εφαρμογή των συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσφέρει καλύτερο συντονισμό σε όλη τη ροή των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης.  Άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με περισσότερη ακρίβεια, συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, και τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης.

Η UNISOFT  διαθέτει συστήματα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων, κατάλληλα σχεδιασμένα για να απαντούν στις επιχειρηματικές ανάγκες όλων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Συστήματα C.R.M.

 Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες και προοπτικές πωλήσεων.

Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.

Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων περιγράφει μία επιχειρηματική στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης περιλαμβάνοντας τμήματα πελατειακών-διεπαφών καθώς και άλλα τμήματα.

Το λογισμικό CRM της UNISOFT, είναι μέρος μιας γενικότερης πελατο-κεντρικής φιλοσοφίας που στοχεύει στην αύξηση της εξυπηρέτηση και ικανοποίησης των πελατών, στην αύξηση των πωλήσεων, στο marketing και στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών.

Συστήματα H.R.

Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διοίκηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για διαρκή αξιοποίηση και αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το Atlantis H.R.M. της Unisoft, είναι ένα εύχρηστο και παραγωγικό εργαλείο διοίκησης προσωπικού. Προσφέρει ένα πραγματικά φιλικό περιβάλλον εργασίας στους χειριστές του και είναι εξαιρετικά πρακτικό στην επίλυση προβλημάτων κάθε είδους, από καθημερινές λεπτομέρειες μέχρι τα πιο σύνθετα μισθοδοτικά προβλήματα.

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στην ανάπτυξη εφαρμογών μισθοδοσίας εξαιρετικά φιλικών προς το χρήστη και με ακρίβεια ως προς το αποτέλεσμα, η Unisoft δημιούργησε το Atlantis Payroll.

Atlantis H.R.M.

 Το Atlantis H.R.M. είναι ένα εύχρηστο και παραγωγικό εργαλείο διοίκησης προσωπικού.

Παρέχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διοίκηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για διαρκή αξιοποίηση και αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της. Προσφέρει ένα πραγματικά φιλικό περιβάλλον εργασίας στους χειριστές του και είναι εξαιρετικά πρακτικό στην επίλυση προβλημάτων κάθε είδους, από καθημερινές λεπτομέρειες μέχρι τα πιο σύνθετα μισθοδοτικά προβλήματα.

Είναι ένα ανοιχτό σύστημα που ενσωματώνει μία πλήρη βάση πληροφοριών, με ιστορική παρακολούθηση των αλλαγών, για κάθε εργαζόμενο.

Ενδεικτικά στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, η θέση εργασίας στην επιχείρηση (οργανόγραμμα), περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων (job description), πληροφοριακά στοιχεία μελών της οικογένειας, ιατρικά στοιχεία, σπουδές, σεμινάρια, ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, στοιχεία προϋπηρεσίας κλπ. Πέραν των παραπάνω στοιχείων, παρέχονται και απεριόριστες δυνατότητες καθορισμού επιπλέον πληροφοριακών στοιχείων τόσο στατικών όσο και δυναμικών.

Με τον σωστό συνδυασμό των πληροφοριών για κάθε εργαζόμενο, του υποσυστήματος προσλήψεων και ενός ευέλικτου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού, επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση της εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού και της κατανομής της εργασίας μέσα στην επιχείρηση.

Payroll

Τεχνολογικά προηγμένη εφαρμογή μισθοδοσίας.

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται  ιδιαίτερα  επίπονη και χρονοβόρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στην ανάπτυξη εφαρμογών μισθοδοσίας εξαιρετικά φιλικών προς το χρήστη και με ακρίβεια ως προς το αποτέλεσμα, η UNISOFT δημιούργησε το ATLANTIS Payroll.

Το ATLANTIS Payroll αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία κάθε μεγέθους. Είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS). Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το ATLANTIS ERP για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.

Λογιστικές Εφαρμογές

Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών.

Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία.

Η UNISOFT προσφέρει φορολογιστικές εφαρμογές που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ελληνικού φορολογιστικού πλαισίου και τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των λογιστικών γραφείων.

Οι νέες εφαρμογές της Λογιστικής Σουίτας αξιοποιούν τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η UNISOFT στην ανάπτυξη διαχειριστικών λογιστικών εργαλείων, εμπειρία που προέρχεται από χιλιάδες ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της UNISOFT;