Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης των Εφαρμογών της UNISOFT 2017-2018

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης των Εφαρμογών της UNISOFT | 2017-2018

Κλείσιμο, άνοιγμα χρήσης και μεταφορές υπολοίπων για το νέο οικονομικό έτος.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία που βλέπετε παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες για το κλείσιμο χρήσης εφαρμογών της Unisoft για το 2017, οδηγίες ανοίγματος νέας χρήσης για το 2018 καθώς και μεταφορές υπολοίπων.

Attachments:

Atlantis [Κλείσιμο χρήσης Atlantis] 506 kB
Κεφάλαιο ERP [Κλείσιμο χρήσης Κεφάλαιο ERP] 134 kB

Αφήστε μια απάντηση