Εταιρία Μηχανογράφησης Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών αναζητά:

 

 1. Μηχανογράφος –  Software Consultant

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στην υποστήριξη Λογιστικών, Εμπορικών Προγραμμάτων ή σε αντίστοιχη θέση σε Εμπορικό/Λογιστικό τμήμα
 • Πολύ καλή γνώση Εμπορικής, Οικονομικής διαχείρισης εταιριών
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP & CRM
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων
 • Επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Κάτοχος αδείας ΙΧ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις Λογιστικής
 • Ικανότητα Εκπαίδευσης  και υποστήριξης χρηστών
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Βασικές γνώσεις SQL
 • Εμπειρία σε reporting tools
 • Κάτοχος αδείας ΙΧ

 1. Software developer

Απαραίτητες προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Προϋπηρεσία σε C#, asp.net, .net Framework 4.5+, Web Forms.
 • Βάσεις Δεδομένων (MySQL, MS-SQL)
 • Front End Γνώσεις (Bootstrap, Ajax, JQuery, Java, HTML, CSS)
 • Γνώσεις για Windows SERVER 2012.
 • Γνώσεις για IIS Management.

Ιδανικές γνώσεις:

 • Τεχνικές γνώσεις Η/Υ και Windows Server.
 • Τεχνικές γνώσεις Δικτύων.

 1. Υποστηρικτής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software – Hardware Supporter)

 • Τεχνική Υποστήριξη Hardware & Software
 • Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού
 • Συμβουλευτική Backup εντός και εκτός εταιρίας
 • Εξ’ αποστάσεως υποστήριξη καθημερινών προβλημάτων
 • Στήσιμο File Server, Backup Server, Web Server
 • Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux & Mac
 • Δυσλειτουργίες σε περιφερειακές συσκευές
 • Εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις Software
 • Αναβαθμίσεις συστημάτων
 • Συμβουλευτική σε θέματα προμήθειας Hardware και Software των πελατών
 • Κάτοχος αδείας ΙΧ

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@technologic.gr