πανταζης αλιευματα

Λύση άμεσης τιμολόγησης από τη ENTERSOFT για την ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χ.Ι. ΑΕ

Πελάτης ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χ.Ι. ΑΕ Εισαγωγές/εξαγωγές κατεψυγμένων αλιευμάτων Η επιχείρηση εδρεύει στο Σχηματάρι και διαθέτει ένα γραφείο στην Αθήνα (για αποθήκευση των εμπορευμάτων) Οι ανάγκες του πελάτη απαιτούν τη δυνατότητα άμεσης …