Σύνδεση με Minagric

Διαχείριση καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Η Technologic καλύπτει τις απαιτήσεις  της νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν τα καταστήματα πώλησης Γεωπονικών και Φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού που προσφέρει.

newsletter geoponoi
Οι στόχοι της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι:

 • Η αποδοτική κάλυψη των εμπορικών και λογιστικών αναγκών της επιχείρησης.
 • Η ασφάλεια, ταχύτητα και η αποφυγή λαθών στην καταχώρηση.
 • Η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή των Γεωργικών Φαρμάκων στο minagric.gr (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 • Η αυτόματη έκδοση του εντύπου Λιανικής Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.
 • Η υποβολή του Παραστατικού γίνεται μέσα από την εφαρμογή με χωρίς ξεχωριστή διαδικασία (αποστολή προς το ΥΑΑΤ ταυτόχρονα με την αποστολή στο ERP).
 • Μπορείτε να γνωρίζετε ποια Παραστατικά έχουν δηλωθεί και ποια όχι.
 • Καταχωρώντας το ΑΦΜ ενός πελάτη ενημερώνονται ΣΩΣΤΑ όλα τα στοιχεία της καρτέλας του από το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Μπορείτε να ορίσετε τα κοινά Γεωπονικά Στοιχεία των παραστατικών όπως η Περιφέρεια ή ο Δήμος των πελατών σας.
 • Με την Υποβολή ενός παραστατικού , αυτόματα εκδίδεται το έντυπο Λιανικής Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.
 • Η εφαρμογή είναι κάθε στιγμή ενημερωμένη με όλα τα Εγκεκριμένα Φάρμακα από το minagric.gr.
 • Όλες οι αλλαγές (νομοθετικές και τεχνολογικές) ενσωματώνονται άμεσα μέσω Online Updates.

Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού είναι οι παρακάτω: 

 • Η υποβολή του Παραστατικού γίνεται μέσα από την εφαρμογή με χωρίς ξεχωριστή διαδικασία (αποστολή προς το ΥΑΑΤ ταυτόχρονα με την αποστολή στο ERP).
 • Μπορείτε να γνωρίζετε ποια Παραστατικά έχουν δηλωθεί και ποια όχι.
 • Καταχωρώντας το ΑΦΜ ενός πελάτη ενημερώνονται ΣΩΣΤΑ όλα τα στοιχεία της καρτέλας του από το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Μπορείτε να ορίσετε τα κοινά Γεωπονικά Στοιχεία των παραστατικών όπως η Περιφέρεια ή ο Δήμος των πελατών σας.
 • Με την Υποβολή ενός παραστατικού , αυτόματα εκδίδεται το έντυπο Λιανικής Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.
 • Η εφαρμογή είναι κάθε στιγμή ενημερωμένη με όλα τα Εγκεκριμένα Φάρμακα από το minagric.gr.
 • Όλες οι αλλαγές (νομοθετικές και τεχνολογικές) ενσωματώνονται άμεσα μέσω Online Updates.
 • Σε αδυναμία σύνδεσης στο minagric , το παραστατικό καταχωρείται στην εφαρμογή και η αποστολή γίνεται όταν λυθεί το πρόβλημα.

Αφήστε μια απάντηση