Λογιστικές Εφαρμογές – Μισθοδοσία

Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους λογιστές, η Technologic σας παρουσιάζει τις  ολοκληρωμένες λύσεις Unisoft. Οικονομική Διαχείριση με βασικά πλεονεκτήματα την αξιοπιστία, την ευκολία χρήσης, την ταχύτητα, αλλά και την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών των πελατών τους. Το άψογα καταρτισμένο τμήμα υποστήριξης έχει κερδίσει την αποδοχή λογιστών και φοροτεχνικών.
εμπορικές εφαρμογές - UNISOFT
Αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τις εξελίξεις, οι εφαρμογές  της Unisoft  ακολουθούν πιστά την Ελληνική Νομοθεσία και είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Παράλληλα, προσφέρουν τα εχέγγυα για την οργάνωση και την άριστη ποιότητα υπηρεσιών του λογιστικού γραφείου.

Λογιστική Σουίτα II

Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ περιλαμβάνει τις ενότητες:

  • Γενική Λογιστική
  • Έσοδα – Έξοδα
  • Πάγια
  • Μισθοδοσία και συλλογικές συμβάσεις
  • Φορολογικά έντυπα και διαχείριση λογιστικού γραφείου

Οι εφαρμογές διαθέτουν σύγχρονο, φιλικό, γραφικό περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, όπως χρήση των γνωστών βάσεων δεδομένων (MSQL Server, Oracle), έγκαιρη παραλαβή όλων των νέων εκδόσεων (Live Update), κλπ.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι νέες εφαρμογές διαθέτουν μια σειρά από νέες λύσεις σε σχέση με τη διαχείριση θεμάτων, όπως η περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στα ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ η οποία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, όταν δεν διαθέτουν τις αναλυτικές εγγραφές, να καταχωρούν συνολικά στοιχεία και να την εκτυπώνουν (ο υπολογισμός πραγματοποιείται από την εφαρμογή). Μία άλλη νέα λύση είναι η ενσωμάτωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη μισθοδοσία με τρόπο πρακτικό και χρήσιμο, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική για τους χρήστες της εφαρμογής.

Κεφάλαιο Λογιστική

 

Το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία. Περιλαμβάνει:

  • Γενική Λογιστική
  • Πάγια
  • Αξιόγραφα

Atlantis Entry Payroll

 Αν για σας, η οικονομική επιτυχία περνάει μέσα από το δρόμο της έρευνας και της τεχνογνωσίας, η UNISOFT σας προσφέρει ό,τι καλύτερο στη μηχανοργάνωση της μισθοδοσίας. Το Atlantis Entry Payroll είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία κάθε μεγέθους που αντιμετωπίζει ταχύτατα και αξιόπιστα οποιαδήποτε μισθοδοτική περίπτωση.

Atlantis Payroll

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα. Το ATLANTIS Payroll αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία κάθε μεγέθους. Το ATLANTIS Payroll είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης αλλά και σε οποιαδήποτε φορολογική μεταβολή.