Συστήματα ERP

Η εφαρμογή των συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσφέρει καλύτερο συντονισμό σε όλη τη ροή των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης. Άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με περισσότερη ακρίβεια, συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, και τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης.

Η TechnoLogic, μέσω της τεχνογνωσίας της αλλά και της μακρόχρονης εμπειρίας της σε θέματα ολοκληρωμένων λύσεων μηχανοργάνωσης, παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εμπορικών εφαρμογών και υπηρεσιών καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές ανάγκες όλων των χρηστών πληροφορικής. Σε συνεργασία με την Unisoft, την Entersoft και την Exelixis Software δίνει λύσεις που απευθύνονται τόσο στον απλό χρήστη, όσο και στους μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης καλύπτουν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καταστήματα λιανικής, εισαγωγικές, εξαγωγικές, παραγωγής και γενικότερα οποιονδήποτε επαγγελματία εκτελεί εμπορική δραστηριότητα ανεξαρτήτου μεγέθους. Χαρακτηρίζονται από το απλό, εργονομικό, παραμετρικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας στο σύνολό τους και τη δυναμική τους σχεδίαση. Διαθέτουν ένα σύγχρονο interface που προδιαθέτει θετικά το χειριστή και κάνουν την καθημερινή του εργασία μια ευχάριστη υπόθεση!

Η Technologic σας προσφέρει τις εξής εμπορικές εφαρμογές:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η UNISOFT με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση. Αναπτύσσεται παράλληλα με αυτή και χαρακτηρίζεται από τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα, ενώ χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής για να δώσει τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα.

ΑTLANTIS ENTRY E.R.P.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά. Η οικογένεια εφαρμογών Atlantis Entry ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητά τους. Το Atlantis Entry είναι το πλήρες εμπορικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης σας. Χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας και χαρακτηρίζεται από επαναστατικές προδιαγραφές που θα σας ενθουσιάσουν.

ΑTLANTIS E.R.P.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της UNISOFT, το ATLANTIS προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Επίσης το εξαιρετικό εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας του Atlantis I προδιαθέτει θετικά το χρήστη, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών.

Entersoft Business Suite – Expert

εμπορικές εφαρμογές - ENTERSOFTEntersoft Business Suite είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές. Το Entersoft Business Suite στηρίζει την στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης, δημιουργεί τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο παρόν και στο μέλλον της, βελτιστοποιεί τα κόστη και τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ενισχύει έγκαιρες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και ευέλικτο επιχειρηματικό λογισμικό που επιτρέπει στον οργανισμό να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων. Το λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Το Entersoft Business Suite απευθύνεται σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Smart LOB Application

Η Technologic σε συνεργασία με την Exelixis Software είναι σε θέση να καλύψει και την πιο απαιτητική μηχανογραφική ανάγκη, παρέχοντας πληθώρα πρωτοποριακών δυνατοτήτων. Χρησιμοποιεί κοινή πλατφόρμα σε Web, Desktop & Mobile, ευέλικτες παραμετροποιήσεις (List Designer, Layout Designer, Rules, HTML Designer) καθώς και πλήρως Ενσωματωμένο Σύστημα Πληροφόρησης (Report & OLAP Designer, KPI, Dashboard, Gauges). Επίσης παρέχει κοινό μηχανογραφικό σύστημα για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (CRM, HRM, WMS, Web B2B, Mobile-CRM Order, Fleet Management, Retail, Document Management, Διαχείριση Έργου) και μοντέρνα προσέγγιση στις παραδοσιακές δραστηριότητες (Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική, Πάγια, Έσοδα-Εξοδα).