Η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης διαφέρει. Σε κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση προκύπτουν ανάγκες, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτονται πλήρως από τις δυνατότητες των ERP. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιστοποιήσουμε την κάλυψη από το ERP τους, υλοποιούμε κάθετες – custom εφαρμογές γραμμένες σε native κώδικα, σύμφωνα πάντα με την αρχιτεκτονική του εκάστοτε ERP.

Συγκεκριμένα αναπτύσσουμε:

  • Import scripts
  • Advanced SQL Reports
  • Extenders
  • Customizers
  • Stored Procedures

Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουμε είναι .NET (VB, C#), C/C++, MS/SQL, PL/SQL.