Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ο πελάτης έχει και ολοένα περισσότερες επιλογές, η ικανότητα και η ευελιξία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Υιοθετώντας πελατοκεντρική φιλοσοφία, τα στελέχη των επιχειρήσεων αναζητούν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που συνθέτουν την συνολική εικόνα του πελάτη και δυνατότητα αξιοποίησης τους την στιγμή της λήψης των αποφάσεων.

Πλέον οι επιχειρήσεις αναζητούν τα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν άμεσα απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα όπως:

 • Πόσο ευχαριστημένος είναι ο πελάτης μας από τα προϊόντα μας και πως αυτό αποτυπώνεται σε επαναληπτικές πωλήσεις;
 • Πόσο γρήγορα εξυπηρετείται ο πελάτης από το τμήμα service και τι έσοδα από υπηρεσίες έχουμε από αυτόν; Ποια η συνολική του οικονομική εικόνα;
 • Πόσες κλήσεις εξυπηρέτησης έχει κάνει ένας πελάτης, πόσο το συνολικό μας κόστος εξυπηρέτησης του και πως αυτό συναρτάται με τα συνολικά έσοδα και το μέσο χρόνο αποπληρωμής του;

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες και προοπτικές πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη. Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων περιγράφει μία επιχειρηματική στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης περιλαμβάνοντας τμήματα πελατειακών – διεπαφών καθώς και άλλα τμήματα.

Το λογισμικό CRM που προσφέρει η Technologic, είναι μέρος μιας γενικότερης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας που στοχεύει στην αύξηση της εξυπηρέτηση και ικανοποίησης των πελατών, στην αύξηση των πωλήσεων, στο marketing και στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών.

Πιο συγκεκριμένα, το Entersoft CRM, είναι ένα καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service (SLAs). Συλλειτουργεί πλήρως με το ERP, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Τo Entersoft CRM αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Απλό, εύχρηστο και ευέλικτο, το Entersoft CRM εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών, αυξάνει την παραγωγικότητα και ετοιμότητα τους, προσφέροντας συντονισμένη και άριστη εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Προσφέρει άμεση διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται ακόμα και από απόσταση μέσα από το Microsoft Outlook ή και από mobile συσκευές (Windows compatible Smart phones, tablets, iPhone και iPad).

Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα δεδομένα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας που προσφέρει το Entersoft CRM βοηθούν την επιχείρηση να διαμορφώσει εστιασμένες ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης, marketing και εμπορικής πολιτικής, που προγραμματισμένα και μεθοδικά οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Επιγραμματικά περιλαμβάνει:

 1. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
  -Sales Force Automation
  -Διαχείριση Πωλητών-Προμηθειών
  -Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης
  -Διαχείριση Συμβάσεων
  -Διαχείριση Συνδρομών
 2. Διαχείριση Marketing
  -Customer Profiling & Segmentation
  -Marketing Campaigns
  -Ερωτηματολόγια / Έρευνες
  -SMS/MMS Marketing
  -Διαχείριση Εκδηλώσεων (Event Management)
 3. Διαχείριση Service & Customer Care
  -Διαχείριση Service
  -Διαχείριση Συμφωνιών Υποστήριξης (SLAs)
  -Διαχείριση Παραπόνων
  -Διαχείριση Βάσης Γνώσης
 4. Διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (CTI connection)
 5. Ολοκλήρωση με Microsoft Outlook, Lotus Notes