Υλοποίηση Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Gymboree

Η Technologic υλοποίησε την μηχανογραφική υποστήριξη του GYMBOREE Χαλκίδας. Η εφαρμογή, κατόπιν της απαραίτητης παραμετροποίησης, καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας.Συγκεκριμένα: Κάλυψη λογιστικών αναγκών Διαχείριση προϊόντων Δημιουργία και διαχείριση …