Πακέτα Ολοκληρωμένης Υποστήριξης

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της όπως servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, routers, φαξ , εκτυπωτές, ups, scanners. Όλες αυτές οι διατάξεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα που σαν σκοπό έχει να παρέχει ασφάλεια ταχύτητα και αξιοπιστία στην επιχείρηση και να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της.

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο λογισμικού και υλικού δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα πακέτα τεχνικής υποστήριξης  που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Χρόνος απόκρισης :Την ίδια εργάσιμη ημέρα.
 • Επισκέψεις : Προγραμματισμένες επισκέψεις ανά μήνα (ανάλογα με τη συμφωνία).
 • Έκτακτες επισκέψεις κατόπιν αιτήματος ανά μήνα (ανάλογα με τη συμφωνία).
 • Δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός ωραρίου Εταιρείας
 • Προσωρινή Αντικατάσταση υλικού :Όπως εκτυπωτές, routers, οθόνες, υπολογιστές, ups.
 • Προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού – μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης (ανάλογα με την συμφωνία)
 • Συμβουλευτική υπηρεσία αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος.

ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Απομακρυσμένη πρόσβαση – την ίδια εργάσιμη ημέρα.
 • Στην έδρα του πελάτη – την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 • Προγραμματισμένες επισκέψεις.
 • Έκτακτες επισκέψεις κατόπιν αιτήματος.
 • Προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση.
 • Διάγνωση και διόρθωση των προβλημάτων υλικού.
 • Εγκατάσταση νέων συσκευών.
 • Εγκατάσταση , κατάργηση, επανεγκατάσταση , έλεγχο και ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων λογισμικού.
 • Έλεγχο τοπικού δικτύου.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού – μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
 • Εκκαθάριση κακόβουλου λογισμικού, ιών από τους σταθμούς εργασίας.
 • Συμβουλευτική υπηρεσία αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος.

Το συμβόλαιο μηνιαίας υποστήριξης απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.