Πακέτα Ολοκληρωμένης Υποστήριξης

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της όπως servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, routers, φαξ , εκτυπωτές, ups, scanners. Όλες αυτές οι διατάξεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα που σαν σκοπό έχει να παρέχει ασφάλεια ταχύτητα και αξιοπιστία στην επιχείρηση και να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της.

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο λογισμικού και υλικού δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα πακέτα τεχνικής υποστήριξης  που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Μηνιαία Υποστήριξη

Χρόνος απόκρισης :
Απομακρυσμένη πρόσβαση – αμέσως μετά την τηλεφωνική κλήση σας.
Στην έδρα του πελάτη – Την ίδια εργάσιμη ημέρα.

Επισκέψεις :
Προγραμματισμένες επισκέψεις ανά μήνα – ανάλογα με τη συμφωνία.
Έκτακτες επισκέψεις κατόπιν αιτήματος ανά μήνα – ανάλογα με τη συμφωνία.

Προσωρινή Αντικατάσταση υλικού :
Όπως εκτυπωτές, routers, οθόνες, υπολογιστές, ups.

Υπηρεσίες :
Άμεση αντικατάσταση των συσκευών που διαπιστώθηκαν με βλάβη με σκοπό την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης.
Προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση.
Διάγνωση και διόρθωση των προβλημάτων υλικού.
Εγκατάσταση νέων συσκευών.
Εγκατάσταση , κατάργηση, επανεγκατάσταση , έλεγχο και ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων λογισμικού.
Έλεγχο τοπικού δικτύου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού – μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
Εκκαθάριση κακόβουλου λογισμικού, ιών από τους σταθμούς εργασίας.
Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα (μεταφορά).
Συμβουλευτική υπηρεσία αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος.
Δημιουργία λογαριασμών e-mails.

Προαγορά Ωρών Υποστήριξης

Χρόνος απόκρισης :
Απομακρυσμένη πρόσβαση – την ίδια εργάσιμη ημέρα.
Στην έδρα του πελάτη – την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισκέψεις :
Προγραμματισμένες επισκέψεις – ελάχιστος χρόνος 30 λεπτά.
Έκτακτες επισκέψεις κατόπιν αιτήματος – ελάχιστος χρόνος 30 λεπτά.

Προσωρινή Αντικατάσταση υλικού :
Δεν υποστηρίζεται.

Υπηρεσίες :
Προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση.
Διάγνωση και διόρθωση των προβλημάτων υλικού.
Εγκατάσταση νέων συσκευών.
Εγκατάσταση , κατάργηση, επανεγκατάσταση , έλεγχο και ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων λογισμικού.
Έλεγχο τοπικού δικτύου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού – μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
Εκκαθάριση κακόβουλου λογισμικού, ιών από τους σταθμούς εργασίας.
Συμβουλευτική υπηρεσία αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος.
Δημιουργία λογαριασμών e-mails.

Το συμβόλαιο μηνιαίας υποστήριξης απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.