Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη

Tο υπάρχον αναπτυγμένο CRM  της εταιρείας μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις απαιτήσεις των πελατών και διασφαλίζει την έγκυρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους και την απομακρυσμένη υποστήριξη τους.

Ένα πλήρες HELP DESK, απαρτιζόμενο από έμπειρους υποστηρικτές, φροντίζει για μία σειρά ενεργειών με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση τους.

Η TechnoLogic έχοντας σαν βασικό στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη σε θέματα υποστήριξης, έχει δημιουργήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και μηχανογραφημένο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης με καταγραφή όλων των εισερχομένων αιτημάτων.

απομακρυσμένη υποστήριξηΤο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης δέχεται τις κλήσεις των πελατών και εξασφαλίζει τη γρήγορη απάντηση σε κάθε πρόβλημα.

Επιπλέον με την χρήση προγραμμάτων (Team Viewer, Ammy) απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή σας μπορούμε να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε θέματα εφαρμογών, λογισμικού και μηχανογράφησης άμεσα όπου και αν βρίσκεστε.

Εφαρμογή Απομακρυσμένης Υποστήριξης Team Viewer