ΕΣΠΑ 2018 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ 2018 | Technologic LTD

Αγαπητοί συνεργάτες,

Όπως ήδη ίσως γνωρίζετε, ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ αυτή την περίοδο που στόχο έχει την υποστήριξη και ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.  Συνοπτικά:

Οι δύο δράσεις στις οποίες αναφέρεται είναι το “Ψηφιακό Βήμα” και το “Ψηφιακό Άλμα” με επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ αντίστοιχα.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Μέσα στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται:

  • προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • ηλεκτρονικό κατάστημα με κάποια απαραίτητα χαρακτηριστικά
  • υπηρεσίες που αφορούν σε διάφορους τομείς καθώς και
  • μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από 11/6/2018 έως 17/9/2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του “Ψηφιακού Βήματος” και του “Ψηφιακού Άλματος” μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα link:

Ψηφιακό Βήμα       Ψηφιακό Άλμα

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο   info@techologic.gr.

“Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι η ταχύτητα και η ποιότητα παροχής υποστήριξης μετά την πώληση.”

ΕΣΠΑ 2018 |