Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στο ΕΣΠΑ

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένονται να προκηρυχθούν δύο χρηματοοικονομικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών και συγκεκριμένα του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Τα κίνητρα που θα χορηγηθούν θα πρέπει να εστιάζουν και στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των Τεχνολογίας-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites)
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals)
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps)
  • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)
  • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α.)
  • Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
  • Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
  • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
  • Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Η Technologic μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει μπορεί να σας καλύψει σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας συμβουλεύουμε για τα προηγμένα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουμε καθώς και για τις πλήρεις υπηρεσίες διαδικτύου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την επενδυτική ικανότητα και την εσωτερική υποδομή της επιχείρησης σας .