Δικτυακή Υποδομή

Οι λύσεις δικτύωσης που προσφέρει η Technologic αφορούν στο σχεδιασμό ενός ασύρματου ή ενσύρματου τοπικού δικτύου για τη διασύνδεση όλων των εργαζόμενων και των IT πόρων της επιχείρησης, επιτρέποντας την κοινή χρήση εφαρμογών αρχείων και περιφερειακών συσκευών, την κοινή σύνδεση στο Internet από όλα τα μέλη του δικτύου και την ενοποίηση των δικτύων δεδομένων και φωνής (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα Voice over IP).

Οι λύσεις προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και μπορούν να καλύψουν από μικρές εγκαταστάσεις μέχρι  εγκαταστάσεις με εκατοντάδες υπολογιστές.

Τα οφέλη:

  • Μείωση κόστους σε τηλεπικοινωνιακά έξοδα ενδοεταιρικών και εξωτερικών κλήσεων γραμμές Internet και περιφερειακές συσκευές
  • Μείωση κόστους συντήρησης έως και 90%, μέσω της κεντρικής εγκατάστασης εφαρμογών και κεντρικής συντήρησης των σταθμών εργασίας.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας με ελεγχόμενη πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας από κάθε σταθμό εργασίας, ανάπτυξη υποδομής για τηλε-εργασία.

Η Technologic παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τοπικών εταιρικών δικτύων και VPNs.

Οι υπηρεσίες μπορεί να αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση ενός δικτύου από την αρχή, επιλέγοντας το κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες δικτύωσης της δικής σας επιχείρησης και προχωρώντας στην εγκατάσταση στο χώρο σας. Επίσης, μπορεί να αφορούν την αναβάθμιση ή την επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Το τμήμα δικτύων της εταιρείας μας στηρίζεται στην άρτια τεχνική κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες. Η μελέτη και εγκατάσταση ενός δικτύου γίνεται τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software).

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;