Διαχείριση στόλου οχημάτων

Μια ακόμα λύση που υπάρχει στον προϊοντικό κατάλογο της Technologic είναι το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων. Η χρήση του κατάλληλου συστήματος τηλεματικής σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο της δραστηριότητας των οχημάτων και των οδηγών σας, από τον υπολογιστή σας από όπου και αν εσείς βρίσκεστε.

Οι απαιτήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω συστήματος είναι:

  • δορυφορική μονάδα (GPS)
η οποία τοποθετείται στο όχημα.
  • κάρτα SIM η οποία επικοινωνεί με δορυφόρους ώστε να είναι γνωστή ανά πάσα στιγμή η ακριβής θέση του οχήματος
  • σύνδεση στο
Internet ώστε οι πληροφορίες που αφορούν το όχημα να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε ασφαλή web-based πλατφόρμα.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου είναι σε θέση να διαχειριστεί, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις σημαντικές πληροφορίες επιτρέποντας το σωστό σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και τη βέλτιστη εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων.

Επιτρέπει το συντονισμό και την παρακολούθηση της διαχείρισης του στόλου, τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, τον έλεγχο της θέσης των οχημάτων, την ανάλυση και τον έλεγχο των διαδρομών μέσω διαφόρων παρεχόμενων συναγερμών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, τον έλεγχο του κόστους και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Επιτρέπει επίσης στο χρήστη να εντοπίζει τις εκτροπές από τις προκαθορισμένες διαδρομές, το χρόνο και τη θέση των οχημάτων, διαπιστώνοντας αν είναι σε υπηρεσία και ακολουθούν την προγραμματισμένη διαδρομή και αν οι εργαζόμενοι τηρούν τις εντολές που τους έχουν δοθεί και διασφαλίζοντας ότι η προγραμματισμένη υπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί.

Είναι εύκολο στη χρήση, επιτρέπει στους διαχειριστές να συντονίζουν τη διαχείριση του στόλου μέσω της απεικόνισης της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, κάθε στιγμή από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο internet.

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει η επιχείρηση σας:

  • αύξηση της παραγωγικότητας,
  • αξιόπιστη ανάλυση και μείωση καυσίμου και λειτουργικών δαπανών
  • ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών,
  • καλύτερο προγραμματισμό της συντήρησης των οχημάτων
  • βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού.