Η TechnoLogic με την πολυετή εμπειρία της, υλοποιεί Κάθετες Λύσεις χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που της παρέχουν οι συνεργασίες της.
Τέτοιες κάθετες λύσεις είναι και οι ακόλουθες:

Η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης διαφέρει. Σε κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση προκύπτουν ανάγκες, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτονται πλήρως από τις δυνατότητες των ERP. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιστοποιήσουμε την κάλυψη από το ERP τους, υλοποιούμε κάθετες – custom εφαρμογές γραμμένες σε native κώδικα, σύμφωνα πάντα με την αρχιτεκτονική του εκάστοτε ERP.

Συγκεκριμένα αναπτύσσουμε:

  • Import scripts
  • Advanced SQL Reports
  • Extenders
  • Customizers
  • Stored Procedures

Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουμε είναι .NET (VB, C#), C/C++, MS/SQL, PL/SQL.

Παροχή Υπηρεσιών
• Αεροπορικές εταιρείες
• Εταιρείες παροχής Ασφαλιστικών και Ιατρικών υπηρεσιών
• Απόδοση προμηθειών για λογαριασμό τρίτων (Ιχθυόσκαλες)
• Οργάνωση εκδηλώσεων
• Logistic
• Εκπαιδευτήρια
• Κολυμβητήρια
• Εταιρείες Ανακύκλωσης και Διαχείρισης απορριμάτων
• Παραλαβή Αγροτικών προϊόντων
• Ελαιοτριβεία
• Διαχείριση studios με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
• Κέντρα λήψης σημάτων συναγερμού
• Γραφεία Τουρισμού
• Μεταφορικές εταιρείες

Εμπορία
• Αλυσίδες Super Market
• Διανομή υγρών καυσίμων
• Διαχείριση Αθλητικών Συλλόγων – Εταιρειών
• Αποσυναρμολόγηση οχημάτων, Διαχείριση – Προώθηση Ανταλλακτικών
• Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας – Refurbished
• Προϊόντα ανακύκλωσης

Παραγωγή – Κατασκευές
• Κλωστήρια – Εκκοκκιστήρια
• Προϊόντα ένδυσης
• Λιγνιτορυχεία
• Γεωργικά προϊόντα
• Λιπάσματα
• Παραγωγή ποδηλάτων
• Φωτοβολταϊκά συστήματα
• Συστήματα αυτοματισμού – Έξυπνα σπίτια
• Συγκροτήματα εκτροφής ζώων
• Εταιρείες τεχνικών μελετών και κατασκευών

Έρευνα – Καινοτομία
• Προϊόντα υδρολυμένης πρωτείνης
• Δεξαμενές ψύξης υγρών πρώτων υλών

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;