Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ο πελάτης έχει και ολοένα περισσότερες επιλογές, η ικανότητα και η ευελιξία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Υιοθετώντας πελατοκεντρική φιλοσοφία, τα στελέχη των επιχειρήσεων αναζητούν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που συνθέτουν την συνολική εικόνα του πελάτη και δυνατότητα αξιοποίησης τους την στιγμή της λήψης των αποφάσεων.

Πλέον οι επιχειρήσεις αναζητούν τα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν άμεσα απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα όπως:

  • Πόσο ευχαριστημένος είναι ο πελάτης μας από τα προϊόντα μας και πως αυτό αποτυπώνεται σε επαναληπτικές πωλήσεις;
  • Πόσο γρήγορα εξυπηρετείται ο πελάτης από το τμήμα service και τι έσοδα από υπηρεσίες έχουμε από αυτόν; Ποια η συνολική του οικονομική εικόνα;
  • Πόσες κλήσεις εξυπηρέτησης έχει κάνει ένας πελάτης, πόσο το συνολικό μας κόστος εξυπηρέτησης του και πως αυτό συναρτάται με τα συνολικά έσοδα και το μέσο χρόνο αποπληρωμής του;

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες και προοπτικές πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη. Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων περιγράφει μία επιχειρηματική στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης περιλαμβάνοντας τμήματα πελατειακών – διεπαφών καθώς και άλλα τμήματα.

Το λογισμικό CRM που προσφέρει η Technologic, είναι μέρος μιας γενικότερης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας που στοχεύει στην αύξηση της εξυπηρέτηση και ικανοποίησης των πελατών, στην αύξηση των πωλήσεων, στο marketing και στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών.

Η Technologic για το σχεδιασμό του CRM σας συνεργάζεται με τις εταιρίες:

εμπορικές εφαρμογές - ENTERSOFT
εμπορικές εφαρμογές - UNISOFT

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;