Η Alpiconn κατασκευάζει λύσεις λογισμικού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανίας και μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλες μας οι λύσεις βασίζονται στην ιδέα συλλογής των διάσπαρτων πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας δραστηριοτήτων, που λαμβάνουν χώρα εντός ενός κέντρου εργασιών και / ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Ο σκοπός είναι η βέλτιστη χρήση αυτών, προς όφελος της λήψης αποφάσεων από ανθρώπους, τμήματα και επιχειρήσεις.

Ο στόχος μας είναι να δώσουμε νέο νόημα στη χρήση του λογισμικού, μεταμορφώνοντας το από το σύνηθες αργοκίνητο σύστημα καταχώρησης δεδομένων, σε ένα ευέλικτο αυτόνομο οικοσύστημα αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, που φροντίζει για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών ρουτίνας με τον βέλτιστο τρόπο. Αφήνοντας έτσι χρόνο και ενέργεια στου ανθρώπους, για να ασχοληθούν με αυτά που έχουν πραγματικά σημασία.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ 

Παραγωγή

Ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία για κάθε μονάδα παραγωγής και μεταποίησης είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής (MES – Manufacturing Execution System). Τα συστήματα MES αποτελούν την καρδιά κάθε διαδικασίας που αφορά στην παραγωγή προϊόντων, ενορχηστρώνοντας τις εργασίες ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης, από την διαχείριση των παραλαμβανομένων υλικών μέχρι την αποστολή προϊόντων στους πελάτες.

Μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες είναι:

 • Κατανομή και Διαχείριση Πόρων
 • Διαχείριση Διεργασιών
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Ανάλυση Επιδόσεων

Αποθήκη

Η διαχείριση των υλικών με ακρίβεια, αποτελεσματικά και χωρίς σφάλματα, είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς την χρήση ενός μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης. Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS – Warehouse Management System) εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό για κάθε εταιρεία που διαθέτει αποθήκη, ασχέτως του μεγέθους της.

Μερικές από τις πιο σημαντικές του λειτουργίες είναι:

 • Ακρίβεια Αποθέματος σε Πραγματικό Χρόνο
 • Διαχείριση Παρτίδων Υλικών
 • Καθοδηγούμενη Διαλογή Υλικών
 • Ιστορικό Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Παραλαβών και Φορτώσεων

Ιχνηλασιμότητα

Η ανίχνευση και ο εντοπισμός υλικών και παρτίδων δεν είναι απλά και μόνο μια απαίτηση των αυστηρών κανονισμών της βιομηχανίας τροφίμων. Η παρακολούθηση της τοποθεσίας και της κατάστασης των προϊόντων και των υλικών που το απαρτίζουν, προσφέρει ορατότητα που υπερβαίνει την αποθήκη, καθώς αφορά όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες μιας επιχείρησης.

Μερικές από τις πιο σημαντικές του λειτουργίες είναι:

 • Εκτεταμένη Παρακολούθηση Παρτίδων

 • Ιστορικό Κατάστασης και Αιτιολογίας

 • Γενεαλογικό Δέντρο Παρτίδας

Αυτοματοποιημένη αμφίδρομη ανίχνευση

Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση της κάλυψης των ποιοτικών απαιτήσεων , υπερβαίνει το φάσμα της ικανοποίησης των πελατών. Είναι υψίστης σημασίας να υπάρχουν διαδικασίες που να είναι σε θέση να διαφυλάξουν ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και ότι έχουν κατασκευαστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο, χωρίς σφάλματα ή παραλήψεις.

Μερικές από τις πιο σημαντικές του λειτουργίες είναι:

 • Παρακολούθηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών των Προϊόντων
 • Προδιαγραφές Ελέγχων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Πολλαπλές Εκτελέσεις Ποιοτικών Ελέγχων ανά Παρτίδα
 • Ιστορικό και Ανάλυση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Plantecho είναι ένα πλήρες σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής (MES) με ένα ευρύ φάσμα λειτουργικότητας, που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο εργασιών σε μια μονάδα παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής.

Μάθετε πως μπορεί η εταιρεία σας να επωφεληθεί από τις λειτουργίες του Plantecho, στο να ξεπεράσει προβλήματα αποδοτικότητας, αποκτώντας ορατότητα στις κρυμμένες λεπτομέρειες των καθημερινών λειτουργιών.

Σχεδιάστε το δικό σας σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού με το Flexus.

H διασυνδεσιμότητα, οι ροές εργασιών (workflows) και η οπτικοποίηση των πληροφοριών είναι τα τρία βασικά στοιχεία που συνθέτουν ευέλικτες και πλήρως προσαρμόσιμες λύσεις για εσάς.

Σύστημα διαχείρισης ετικετών επόμενης γενιάς όλα-σε-ένα για την κάλυψη όλων των αναγκών σήμανσης, από τον σχεδιασμό και την εκτύπωση έως την ενσωμάτωση αυτοματισμών.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της ALPICONN;