Τιμολόγηση Επί Αυτοκινήτου (EXVAN) για την ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ

πρασινο λαδι τιμολογηση

Τιμολόγηση Επί Αυτοκινήτου EX VAN

Η TechnoLogic, αποτελεί μια ευέλικτη και δυναμική εταιρεία υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών διαδικτύου με πολυετή εμπειρία στην Ελληνική αγορά πληροφορικής.

Πρόσφατα ανέλαβε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Regate Effective φορητής τιμολόγησης EXVAN στην εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ Α.Ε.

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση των εργασιών τιμολόγησης σε 2 οχήματα της εταιρείας και περιλαμβάνει:

  • Tην εγκατάσταση-παραμετροποίηση του προσφερόμενου λογισμικού Regate Effective EX-VAN στον Server της εταιρείας
  • Την ρύθμιση του εξοπλισμού Tablet android και φορητών εκτυπωτών bixolon με διασύνδεση bluetooth
  • Τον συγχρονισμό και την υλοποίηση της διασύνδεσης με την εμπορική εφαρμογή της εταιρείας(Atlantis ERP Connectivity)
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των τεχνολογιών Mobile EXVAN

effective regate

 

Λίγα λόγια για τον Πελάτη

Η εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ και δραστηριοποιείται στην συλλογή τηγανέλαιων στην Ελλάδα.

πρασινο λαδι

Διαθέτει στόλο οχημάτων με τα οποία συλλέγουν από ένα ευρύ φάσμα καταστημάτων τα χρησιμοποιημένα έλαια. Κατόπιν επεξεργασίας τα οδηγούν στο εργοστάσιο της ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα στον Βόλο για την παραγωγή βιοντήζελ.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Περιστέρι και διαθέτει δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ενώ απονέμει και πιστοποιητικό ανακύκλωσης στους πελάτες της.

  • Ειδικές απαιτήσεις για το προσφερόμενο Λογισμικό

Η ιδιαίτερη ανάγκη που υπήρξε είναι η δυνατότητα του οδηγού να καταχωρεί τιμολόγια ανταποδοτικών πώλησης αλλά και αγοράς αυτοτιμολόγησης απο το tablet.

Επίσης ο πελάτης ζήτησε την δυνατότητα εισαγωγής της τελικής αξίας αγοράς του τηγανέλαιου στο παραστατικό ώστε να υπολογίζεται αυτόματα η τιμή κιλού.

Τέλος υλοποιήθηκε μια σειρά φίλτρων στα διαθέσιμα είδη αποθήκης ώστε οι οδηγοί να μην κάνουν σφάλματα κατά την συναλλαγή.

Τα υποσυστήματα που εγκαταστάθηκαν στον πελάτη αφορούν σε :

  •  SQL SERVER και IIS WEB SERVER για την υποστήριξη του server συστήματος, και του συγχρονισμού του προϊόντος με το ERP του πελάτη, καθώς και με τις φορητές συσκευές των απομακρυσμένων χρηστών.
  •  Regate Effective XVAN για την έκδοση Παραστατικών επί αυτοκινήτου και την εκτύπωση του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής

Εικόνες Regate Effective (Back Office)

regate εφαρμογη

  • Regate effective .apk σε Android Tablet

Regate effective .apkσεAndroid Tablet

 

  • Εξοπλισμός και φόρμα εκτύπωσης παραστατικού

Εξοπλισμόςκαι φόρμα εκτύπωσης παραστατικού

  • Διασύνδεση με Atlantis ERP Connectivity

Κάθε οδηγός-πωλητής μπορεί να αποστείλει τα παραστατικά της ημέρας από το tablet του μέσω τοπικού δικτύου ή internet.Το Regate Effective Back Office μπορεί να κάνει την διαχείριση και την προβολή των στοιχείων.

Η άντληση δεδομένων από την εμπορική εφαρμογή της εταιρείας γίνεται μέσω μιας βασικής ρουτίνας DailySync η οποία ενημερώνει την βάση του Regate με τα νέα στοιχεία που θα λάβει από το Atlantis.

Η αποστολή δεδομένων δίνεται από το Regate προς το Atlantis ERP μέσω ενός ενδιάμεσου πίνακα και των κατάλληλων import scripts που αναπτύχθηκαν για τον πελάτη. Τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών εισάγονται αυτόματα και χρονοπρογραμματισμένα.

Διασύνδεση με Atlantis ERP Connectivity

Import Scripts Unisoft Atlantis ERP

Import Scripts UnisoftAtlantisERP

ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ

Αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών με τους πελάτες

Μείωση των σφαλμάτων χρήστη κατά τις συναλλαγές

Βελτιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών

Αποτελεσματικότερος τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, με άμεσο και αυταπόδεικτο Return-on-Investment

Κοτσώνης Γιάννης,

Τμήμα Μηχανογράφησης