Λύση άμεσης τιμολόγησης από τη ENTERSOFT για την ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χ.Ι. ΑΕ

Πελάτης ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χ.Ι. ΑΕ

Εισαγωγές/εξαγωγές κατεψυγμένων αλιευμάτων

Η επιχείρηση εδρεύει στο Σχηματάρι και διαθέτει ένα γραφείο στην Αθήνα (για αποθήκευση των εμπορευμάτων)

Οι ανάγκες του πελάτη απαιτούν τη δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης από το γραφείο στην Αθήνα. Πριν την υλοποίηση του έργου, στέλνανε φαξ στο Σχηματάρι, έλεγχε και τιμολογούσε το Σχηματάρι για  λογαριασμό τους

Τεχνολογίες / εξοπλισμός

Για την υλοποίηση του έργου θα έπρεπε να συνδέσουμε τα δύο site του πελάτη μεταξύ τους ώστε να έχουν επικοινωνία με τον κεντρικό server, αλλά παράλληλα να υπάρχει και η ανάλογη ασφάλεια για τη ζεύξη αυτή.

  • Ο πελάτης διέθετε Gateway στο site του Σχηματαρίου (Cyberoam)
  • Έγινε εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (gateway Fortigate) στο γραφείο της Αθήνας
  • Όπως επίσης εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών στο γραφείο της Αθήνας (laptop)
  • Δημιουργία site to site VPN μεταξύ των δύο σημείων(με χρήση αλγόριθμων κωδικοποίησης aes128και 3des)
  • Εγκατάσταση Entersoft στο κεντρικό server (στο Σχηματάρι) και στα τερματικά της εταιρείας

Οφέλη του έργου

*Ο πελάτης απέκτησε τη δυνατότητα της άμεσης τιμολόγησης και από το απομακρυσμένο γραφείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρονικού διαστήματος στην τιμολόγηση και την απαίτηση ελάχιστης εργασίας από τους συναδέλφους στον χώρο του Σχηματαρίου.

*Επίσης απέκτησε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα προϊόντα στις αποθήκες του και να γνωρίζει άμεσα τις ποσότητες και τις τιμές τους

Τσολάκος Γεώργιος

Τμήμα Hardware