Λογισμικό Mobile CRM/ Merchandising για την EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε

mobile crm entersoft

  • Η εταιρεία

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι η ισχυρότερη εταιρία διέλασης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1974 από τον Λυμπαρίτ T. Τζιρακιάν και έκτοτε αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Δέσμευση μας είναι να βοηθήσουμε την Europa να διευκολύνει την επικοινωνία με τους πελάτες της αλλά και εσωτερικά, τη διαδικασία πωλήσεων και στατιστικών με στόχο την ανάπτυξη της και τη διευκόλυνση λειτουργίας του προσωπικού της.

  • Η πρόκληση

Η Europa και το ανθρώπινο δυναμικό της είχαν ανάγκη από ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης εσωτερικών ενεργειών επικοινωνίας οι οποίες θα αντικαταστούν άλλα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνα, emails) και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησής αιτημάτων. Ιδιαίτερη ανάγκη υπήρχε και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πωλήσεων και την επικοινωνία με τους εξωτερικούς πωλητές, οι οποίοι είχαν ανάγκη από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των καθημερινών τους εργασιών. Στατιστικά όπως ιστορικό πωλήσεων, ερωτηματολόγια, ιστορικό συναντήσεων, 360 εικόνας του πελάτη, είναι λίγα από τα εφόδια που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς μέσα από την εφαρμογή.

  • H Λύση

Για την εξασφάλιση των παραπάνω η TechnoLogic σε συνεργασία με την Entersoft πρότεινε στην Europa το Entersoft Mobile CRM/ Merchandising. Τα στοιχεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν Κατηγοριοποίηση Πελατών, Διαχείριση Επαφών, Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων, Πλάνο Επισκέψεων, Δραστηριότητα Πωλήσεων, Υποθέσεις Εξυπηρέτησης, Τεχνικοί Έλεγχοι, Εργασίες Πιστοποίησης Πελατών, CRM Analytics και Διαχείριση Ερωτηματολογίων και Εγγράφων.

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 18 back office ενεργοί χρήστες και 20 mobile χρησιμοποιούν την εφαρμογή πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους εργασίες, εισερχόμενες-εξερχόμενες κλήσεις, συναντήσεις τεχνικών αλλά και πωλήσεων ενημερώνοντας το στίγμα θέσης του πελάτη τους, καταχωρώντας φωτογραφίες από ζητήματα που χρήζουν επίλυσης αλλά και που οδηγούν σε μία ευκαιρία πώλησης. Επίσης, κατέστη δυνατή η ενημέρωση των δεδομένων των πελατών της στο site μέσω προγραμματισμένων εργασιών που δημιουργήθηκαν από την Εφαρμογή!

 

Πλεονεκτήματα

Με την υλοποίηση της νέας λύσης Mobile CRM /Merchandising, η Europa ανταποκρίνεται πλέον ταχύτερα και με ακρίβεια στις καθημερινές εργασίες επικοινωνίας της τόσο εσωτερικά όσο και με τους πελάτες της. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Entersoft Mobile CRM/Merchandising έδωσαν στην εταιρεία μια ολοκληρωμένη λύση καλύπτοντας το κομμάτι καταγραφής και ενημέρωσης των υποθέσεων εξυπηρέτησης, συναντήσεων και τεχνικών ελέγχων μέσω αυτοματισμών οι οποίοι συνδέουν τις εργασίες μεταξύ τους κρατώντας το κατάλληλο ιστορικό στον πελάτη. Επίσης, κάλυψε εργασίες που πραγματοποιούνται για την πιστοποίηση των πελατών της παίρνοντας τα αντίστοιχα έντυπα τα οποία αποστέλλονται στον πελάτη μέσα από την εφαρμογή σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου!

Πετύχαμε:

  1. Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία, και διαχείριση εγγράφων αντικαθιστώντας άλλα μέσα όπως τηλέφωνο, email, xlsx και συγκεντρώνοντας όλη την απαραίτητη πληροφορία σε ένα μόνο πρόγραμμα!
  2. Οργάνωση του κύκλου πωλήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις πωλήσεις σε πραγματικό χρόνο μεταξύ της ομάδας back office και της ομάδας πωλητών
  3. Προηγμένη οργάνωση εκστρατειών μάρκετινγκ και πωλήσεων
  4. Καλύτερη διανομή των leads σε αντιπροσώπους πωλήσεων βάση της γνώσης του προϊόντος ή της περιοχής
  5. Χρήσιμες πληροφορίες προς την ομάδα διαχείρισης μέσω αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με επισκέψεις, προσφορές, κλειστές προσφορές κ.λπ. και feedback στη διαδικασία σχεδιασμού επισκέψεων

Τσάλλα Αντωνία

Software Developer & IT Consultant