**Δελτίο Τύπου**: Ενημέρωση GDPR

Ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ στην σύγχρονη εποχή της αλόγιστης καταγραφής και επεξεργασίας τους εξασφαλίζοντας ότι η προστασία τους αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη.

Ήδη από τον Απρίλιο του 2016, ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισμός ως 679/2016. Το GDPR τέθηκε σε ισχύ έναν μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2016 αλλά δόθηκε μια παράταση δύο ετών για να εφαρμοστεί ως νομοθέτημα άμεσης εφαρμογής στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Μάιο.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR θα ισχύει από τα τέλη Μαΐου 2018 στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αφορά κάθε πολίτη, αλλά και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Υπερισχύει επίσης η αντίληψη ότι θα δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νόμου, όπως σε κάθε τι καινούργιο στην Ελλάδα. Όμως αυτό δεν είναι ελληνικό επίτευγμα, είναι Ευρωπαϊκό, και έχει θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια, ασχέτως αν εμείς το ακούμε και το επεξεργαζόμαστε το τελευταίο εξάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα ο GDPR αφορά κυρίως τις διαδικασίες ενός οργανισμού, άρα είναι μια μίξη διαχείρισης προσωπικού (HR), νομικής προστασίας (Legal), διαδικασιών, και ασφάλισης συστημάτων και υποδομών (IT) και απαιτεί από τις εταιρίες:

  • Κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών.
  • Αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας.
  • Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας.
  • Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων.
  • Ορισμός υπευθύνου για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer).
  • Ύπαρξη πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan).

Αν όλα τα παραπάνω δεν εφαρμοστούν ο GDPR εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των χωρών μελών της ΕΕ να επιβάλουν πρόστιμα μη συμμόρφωσης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις ύψους έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους, ανάλογα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει μέχρι τον Μάιο του 2018 να έχετε βάλει σε σειρά την πληροφοριακή σας υποδομή και να έχετε ξεκινήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σας.
Η Technologic σε συνεργασία με εταιρίες συμβούλων μπορεί να συνδράμει ώστε να καταφέρετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@techologic.gr.

“Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι η ταχύτητα και η ποιότητα παροχής υποστήριξης μετά την πώληση.”